Black Magic Fools

Vi välkomnar Black Magic Fools med medeltida musik.

www.blackmagicfools.com 

Riddargruppen af Bardhe

Riddargruppen af Bardhe med sina fantastiska Riddare och fotfolk gör en oförglömlig helg i medeltidens tecken.

Joakim Nätterqvist - ARN

Ramus Hanell med Circus Ignus